onsdag 10. desember 2014

Monotypi - Monja

Denne oppgaven gikk ut på å lage monotypi. Jeg har aldri hold på med et slikt trykk før, men det var morsomt å se hvor ulike bildene ble med bare noen få justeringer.

Jeg ville jobbe mye med kontraster både i farger og former, noe jeg syntes jeg klarte fint. Jeg prøvde å jobbe med forskjellige redskaper for å få fram forskjellige former.

Bildene jeg har valgt er i utgangspunktet ganske like, med store farge- og formkontraster. På det første bildet har jeg brukt svart farge og en trekork for å få dratt det utover. Dette ga spennende former, og kontraster i forhold til svart/hvitt. Like etterpå har jeg rett og slett bare tatt en brukt rulle med rosafarge på og dratt den over arket. De sterke strekene er kanten på rullen, og dette ga rette linjer som er en stor kontrast til formene bak.

På det andre bildet jeg har trykt har jeg brukt samme teknikk med lillafargen slik som jeg gjorde på det første bildet. Jeg brukte trekorken for å skape spenning i bildet. Jeg har også brukt tapet som har laget mønsteret av prikkene over de spennende formene som er laget med trekorken. Over der har jeg brukt svart farge for å skape fargekontraster. Dette mønsteret er helt tilfeldig plassert på glassplata og deretter trykt på arket. 

De to trykkene passer fint sammen i og med at det er svært like kontraster. Bildene har likhetstrekk innenfor teknikker. De svarte flatene har likhetstrekk i forhold til plassering. Det er en rund flate i øverste høyre hjørne på begge bildene, de svarte flatene står diagonalt for hverandre og det er like fargekontraster.

Denne oppgave ga mange forskjellige trykk og bilder ut i fra hvilke teknikker, hvor mye farge og hva du bruker. Det var spennende å se hva trykkene ble til, og hvor forskjellig det kunne bli.
Her er alle trykke jeg har laget. Her syntes det at jeg har prøvd å bruke både fargekontraster og formkontraster i alle bildene.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar