torsdag 20. februar 2014

Monotypi, Kristin


Portrett "The Grudge" I dette bildet har jeg mørke og lyse farger. Konstrasten mellom mørk og lys gjør at bildet blir dramatisk og jeg får fremhvet formene. Det er organiske former i dette bildet, som gjør at det blir mystisk. Jeg synes tittelen passer ganske bra fordi det er et utsnitt av et annsikt som er litt skummelt og veldig mørke farger på øynene og håret. Landskap "Solnedgang"

I dette bildet har jeg mest lyse farger. Det er luftperspektiv og det vil si at det ser ut som himmelen er lengere bort enn gresset. Det er litt mørk farge rett under sola som gjør at det ser ut som en gresshaug, dette skaper dybde. Formene er organisk i dette bildet også. Det er litt ubalanse i bildet fordi sola er litt mer til høyre, dette gjør at bildet blir litt tungt i høyre side. Tiddelen passer bra fordi solen er veldig rød og er på vei ned bak gresshaugen.

Monotypi Karindet første bildet heter skog det er litt dybde i bildet da himmelen består av flere blå nyanser. bildet består av streker og rundinger som gir bildet geometrisk form. det har også en lys/mørk kontrast og varm/kald kontrast mellom himmelen og sola. sola gjør at bildet blir usymmetrisk og derfor blir det tyngre på venstre side. bildet passer til tittelen da bilde inneholder trer.
dette bildet har tittelen solnedgang. himmelen er lysere jo lengre opp du kommer noe som gir en realistisk syn på en solnedgang og det er en mørkere farge rundt solen. dette og havet gir også en følelse at solen er langt borte. fuglene er også i forskjellige størrelser og er plassert slik at de minste fuglene er øverst og gir en følelse av at de var lengre bak. dette inneholder myke former med solen som er rund, som da er motivet. varm kald kontrast mellom havet og himmelen. bildet er ganske balansert.  bildet passer til teksten da den skal forestille en solnedgang. 


Monotypi, Karoline

Mørk blomsterdag:


Jeg valgte å kalle dette bildet for "mørk blomsterdag" fordi det er motiv av blomster med en mørk tone og en mørk bakgrunn. Fargene i bildet er både fargerike og mørke. I bakgrunnen er det en mørk tone, og blomsterne som står i perspektiv har forskjellige farger. I bildet er det kontraster mellom mørk og lys, fargerik og mørk, og det er kontraster på høyden til blomsterne på bildet. Siden bakgrunnen er mørk og blomsterne står framst i bildet så får bildet en dybde. Bildet har både en sirkelkomposisjon og noen linære linjer. 

Et ensomt landskap:

(Fikk ikke til og rotere bildet).
På bildet ser man et ensomt lanndskap. På bildet er det avbildet fjell, gress himmel og en sol. Solen framhever bildet siden det er en lys og tilltrekkelig farge, men også det grønne gresset blir framhevet i bildet. Fjellene og himmelen er mørk, det gjør at det dannes en kontrast mellom lys og mørk. I bildet er det en sirkelkomposisjon og noen organiske linjer, men man kan også finne noe linært i bildet. På grunn av kontraster mellom lys og mørk blir det dannet en dybde i bildet. Bildet er rolig, men noen av linjene i bildet gjør at det kan se ut som det er litt ubalansert.

Monotypi Sofie

"De fire skikkelsene"
-Den varme fargen i midten kommer mer fram og overtrer de kalde blåe fargene. 
-Det er mye linjer og runde former i bildet. 
-Det er sterk kontrast i bildet mellom det blåe og den grønne sirkelen. 
-Bildet passer til tittelen fordi det ser ut som at det er fire skikkelser som ser ned på noe i midten av bildet.

"Skumring"
- Den lilla fargen kommer sterkere fram enn den blåe, fordi det er en varmere farge.
- Det er noen prikker og noen streker i bildet.
-Det er en konrtast mellom de to fargene, og det virker som om at det blåe er lengre borte.
- Tittelen passer bra til bildet fordi det ser ut som et hav og en himmel i skumring. Monotypi - Embla

"Moder Jord"

Dette bilder har jeg valgt å kalle "Moder Jord", fordi jeg har har brukt mye farger fra naturen i bildet. Den store rundingen alt foregår inni skal forestille jorden, det grønne inni naturen, og det oransje og rosa i sirkelen skal symbolisere dyreliv. Den gule rundingen du ser til venstre over rundingen skal symbolisere sola, og det gule nedenfor er solstrålene fra den som skinner på verden. Nede til venstre, nedenfor sirkelen ser man noe  som skal være en person, som holder hendene opp mot jorda. Det skal altså være "Moder Jord" som skaper jorda. 

Jeg hat brukt 3 forskjellige måter for å skape rom og dybde i dette bildet.
*Overlapping, det som er inni sirkelen, overlapper sirkelen.
* Noe av malingen er så tykk at den kommer litt ut av bildet. 
* Noen av fargene er skarpere, som gjør at de kommer mer fram i bildet.

Bilder har organiske former, og noen prikker.
Kontrastene i bildet er Rød-grønn og liten-stor. 
Komposisjonen i bildet er innenfor en sirkel, som er lagt litt opp til høyre i bildet. "Kapmen"

Bildet forestiller en kamp mellom to mennesker som sloss for livet. 

Jeg har brukt 4 forskjellige måter for å skape rom og dybde i dette bildet:
* De mørke fargene kommer fram skarpere i bildet.
* Det er en liten og en stor "Person", som får det til å virke som den mindre personen er lenger bak i bildet. 
*Noe av malingen er så tykk at den går ut av bildet. 
*Jeg har lagt diagonale linjer mot høyre hjørne nede i bildet, som får det til å se ut som det går innover mot der.

Formene er organiske, det er flere linjer i bildet, og noen prikker. Kroppen til den ene personen består også av en stor "E".
Kontrastene i bildet er: Stor-liten og Lys-Mørk
Komposisjonen er lagt til midten av bildet, som dras ut mot høyre. 


Monotypi, Nora

"Edderkoppen"
Jeg valgte å kalle dette bilde for edderkoppen fordi motivet er av en edderkopp. 
Det ser ut som at edderkoppen har retning ned og ut av bildet på grunn av strekene under selve edderkoppen vender nedover. Fargene i bildet er forskjellige valører av gråtoner, det har også litt rødt i seg. Dette skaper variasjon. Edderkoppen skaper en sirkelkomposisjon og er organisk. Det er også en lys-mørk kontrast i bildet, noe som fremhever formene og skaper dybde. 

"Den ukjente planet"
Jeg valgte å kalle dette bildet "Den ukjente planet" fordi det ikke likner på noen planet. Det er dybde i bildet fordi "havet" har sterkest farge nærmest. Strekene i havet skaper også dybde. Bildet er organisk og har en lys/mørk-kontrast dette danner former og skaper som sagt dybde. Det er en trekantkomposisjon i bildet noe som gjør bildet stabilt. 

Monotypi - Julie


 "Forsvinnende fugl"
I dette bildet har jeg både lyse og mørke farger. Lys/mørk kontrasten er med på å skape dybde til bildet, og fremheve formene. Her finner man organiske former, hvor jeg har valgt å bruke prikker som et virkemiddel. Prikkene er med på å gjøre bildet mer eksplosivt. Jeg har en s-komposisjon, som skaper dybde og bevegelse innover i bildet. Siden det ser ut til å være en fugl i bildet, og s-komposisjonen understreker bevegelse, passer tittelen til bildet.

"Aggresjon"
I dette bildet har jeg også lyse og mørke farger, denne kontrasten er som sagt med på å skape dybde og fremheve former. Igjen er formene organisk, hvor jeg også her har valgt å bruke prikker som et virkemiddel. Her har jeg brukt elementtrykk, hvor jeg har brukt papir for å skape de største prikkene. Bildet er organisk. Det ser ut til at retningen går fra høyre hjørne, til det venstre hjørnet nede i bildet. Komposisjon kan se ut til å være en krysskomposisjon som er med på å understreke konflikter. Bildet er veldig eksplosivt, noe som passer godt til tittelen.

"Ghoul" og "Apathetic" Monotypi av Vår Sol VatshaugMonotypi - Lindis


Det første bildet heter "Xaphan". Rom og dybde-skapende virkemidler som jeg har brukt i dette bildet er at jeg har mørk helt bak og lysere rundt. Selve figuren er kuleformet og har en lys kilde fra venstre, noe som skaper dybde. Jeg har bare brukt organiske former, og fargene blander seg sammen. Kontrastene i dette bildet er hovedsakelig lysmørkkontrast. Bildet inneholder en del kvalitets-endring på grunn av at den røde fargen har blitt blandet med sort og hvit. Komposisjonen i bildet er en sirkelkomposisjon. Bildet passer til navnet "Xaphan" fordi Xaphan var en bibelsk figur som hadde mye å gjøre med ild, og på grunn av den røde fargen i bilde ser det ut som bildet kanskje er inspirert av ild.

Det andre bildet heter "Nautilus". Rom og dybde-skapende virkemidler som jeg har brukt i dette bildet er at bakgrunnen i bildet er sort noe som fremhever den blå figuren i bildet. Dette bildet er også et organisk bilde, og det inneholder noen linjer. Det er lysmørkkontrast i bilde, med ren og noe kvalitets-endret blå farge. Det er litt vanskelig å finne ut hvilken komposisjon i dette bildet, med tanke på at det hovedsakelig er noenlunde abstrakt. Jeg ga dette bildet navnet "Nautilus" på grunn av at bildet er blått og hav inspirert.. Navnet Nautilus tilhører en blekksprut art, og det kan nesten se ut som det er en blekksprut i bilde selv om det bildet er så abstrakt.

Monotypi Vilde


                                        "Profile"                                      "Recovery"


 Profile 
Profile er et abstrakt bilde av en profil. I bakgrunnen har jeg brukt en mørk blå. Blå virker fjern og gjør at profilen fremheves. I øyeområdet har en brukt litt rød, dette skaper varm/kald kontrast og skaper mer spenning i bildet. Bildet inneholder en stor mørk/lys kontrast. Bildet får derfor et dramatisk uttrykk. Bildet er organisk med dynamiske penselstrøk, dette forsterker det dramatiske uttrykket. De mørke fargene gjør bildet dystert. Nesetippen er i midten av bilde. De vertikale linjene i bakgrunnen gjør at bildet virker aktivt.
Jeg valgte tittelen "Profile" fordi bildet er ganske abstrakt. Tittelen hjelper med å vise at det er en menneskeprofil

 Recovery 
Recovery er et bilde av et hjerte. i Bakgrunnen er det en rennende effekt i grå. I dette bildet har jeg brukt flere valører. Valørene og penselstrøkene gi hjerte volum. Det er ikke en veldig tydelig kontrast, men det er en komplimentærkontrast mellom rød og grønn. Fargene er kvalitetsendret og bildet far en dyster og skitten effekt. Bildet inneholder linjer i mange retninger og gir bildet bevegelse. Hjerte er sentrert.
Jeg valgte navnet "Recovery" fordi jeg tenker på dette hjerte som bandasjert. At hjertet har vært gjennom noe vanskelig, men nå er det til for å la det hele.

Monotypi Marina

"Solnedgang"


På dette maleriet har jeg brukt pensel, men også papir. Papir gjør at det blir et litt mer prikkere og hardere uttrykk. Bildet er organisk og naturalistisk. Bilde består av en varm/kald kontrast og en lys/mørk kontrast. Fargene i midten, den oransje og den gule fargen er varme farger, som står i kontrast med den lyse og mørke blåfargen. Fargene i midten er også lyse farger og blåfargene er mørke. Blå og oransj er også komplimentære, så det er en komplimentærkontrast i bildet. De varme fargene gjør sånn at solen kommer frem i bildet. Bildet er symmetrisk og har horisontale linjer, som skaper ro. Det er også noen bølgete linjer som skaper bevegelse. 

Bildet passer til tittelen fordi man ser en sol med himmel og hav. Det kan se ut som at solen går ned i havet.


"Veien til solen"


Dette maleriet har et dybdeskapende virkemiddel. Det har en forsvinnende linje som går inn i bildet. Det er en s-komposisjon, som skaper dybde og bevegelse. Blikket går innover i bildet. Det har en gjentagelse av linjer, som går i en annen retning enn den dybdeskapende linjen. Det blir en retningskontrast. Bildet er organisk. Det er usymmetrisk, men balansert. Det har en kald/varm kontrast. de kalde fargene finner vi på den nederste siden av motivet og de varme fargene øverst. Svarfargen på s-linjen kan også være med på å skape dybde. De varme fargene kommer også frem i dette bildet. Det har også en lys/mørk kontrast. 

Bildet passer til tittelen fordi det går en vei mot solen. 

MONOTYPI Isabel"Stormen" - Kontraster mellom farger i bildet.
- Sterke farger
- Overlapping, man ser for eksempel at det svarte går over til gule.
- Varme farger trekker over kalde farger. Det røde står mer frem enn det den blå fargen
og svart over gul.
- En del prikker på bildet.
Tittelen passer til bildet fordi det minnes om en storm. Bølgete blått hav, lyn og torden. Det røde for litt mer dybde i bildet.

"Den dansende blomsten" 

- Mye bevegelse i bildet
- Kalde farger i bildet.
- Balansert, like mye farger på hver side.
- Det blå fargen kommer frem fram fordi det er den sterkeste fargen på bildet.
- Tittelen på bildet passer fordi det ligner en blomst som er i stor bevegelse. Da tenker jeg med en gang på dans.

"Grisehyl" og "Uklarhet" Monotypi - Tove Haugen Urnes

                                                        "Grisehyl"

                                                        "Uklarhet"
Vår og Høst (Tydeligvis sidelengs)

Rom og dybdeskapende virkemidler

* Formskapende effekter

- Organisk og dynamisk: Bildene har organiske former. Dette er fordi motivene er av trær, noe som finnes naturlig og som ikke er menneskeskapt. Formene er også dynamisk siden trærne har mye bevegelse i toppene

- Strøk: Strøkene som er brukt er en blanding av linjer på trestammene, og dottende trykk på selve bladene for å skape en "smudgy" effekt

- Tekstur: Teksturen på begge trærne er bølgende og frynsete malingsstrøk på trekronene, og mer grumsete linjer på stammene

* Kontraster

- Lys/mørk-kontrast: Begge trærne har farge som går med hverandre, og ikke noen kontraster foruten lys/mørk-kontrast. Denne kontrasten kommer mest fram på bladene til trærne, hvor flere farger, både lyse og mørke, er blandet sammen og stikker seg ut. Et eksempel er på det grønne treet hvor det er mørkt grønt (Noe sort) på undersiden av bladene, mens det går over til å bli lysere lengre opp, samt med gult som belysning. Det samme gjelder det røde treet, hvor det er gule og oransje belysende punkter på treet, mens oversiden er ganske mørk. Denne kontrasten gir også bildet mer liv og dynamikk, hvor fargene bryter seg ut av hverandre

- Varm/kald-kontrast: Bildene alene har ikke noen andre kontraster, men om man legger begge bildene sammen, viser bildene en varm/kald-kontrast mellom trærne, hvorav det ene er grønt og kjørlig, og det andre rødlig og varmt

- En annen kontrast bygges fram fra trærne og bakgrunnen ettersom bakgrunnen er helt hvit, blank og ren, noe som får trærne til å stikke mer ut

* Komposisjon

- Begge trærne er midtstilte med normalperspektiv, og går loddrett opp. Begge bildene vises helt, og er da totalsnitt. Det er ikke tydelige diagonaler i motivene, men trestammene går i en liten dynamisk bue som kan virke som en liten diagonal i bildene

* Hvorfor passer bildet til tittel

- Bildene passer til tittelen fordi jeg lagde trær i farger som matcher årstidene. Jeg valgte da å kalle dem "Vår" og "Høst", ettersom det er disse årstidene vi forbinder med fargene jeg har valgt på trærne

''The Illusive Man'' og ''Fokus'' av Øystein

''The Illusive Man'' og ''Fokus''

Bildet ''The Illusive Man'' har gress nede og blå himmel oppe som gir et inntrykk av uterom. Kontrastene er mellom blått og oransje, som ligger motsatt av hverandre i Ittens fargesirkel. Tittelen passer fordi mannen på bildet mangler trekk som mennesker har, og som kan kun beskrives ved hjelp av form og farge.

Bildet ''Fokus'' har mye tomrom, som gjør at man fokuserer på øyet i midten. Tittelen kommer fra ''Tidshjul'' bøkene, hvor mange karakterer bruker ''intetheten'' for å tømme seg for følelser ved hjelp av å tømme dem inn i en tenkt flamme. Dette hjelper dem til å tenke klart.

tirsdag 11. februar 2014

Monotypi og elementrykk - utprøvingerDette er utprøvingsfasen av en 12 timers oppgave i monotypi og elementtrykk. Elevene skal arbeide med teksturer og romskapende virkemidler