mandag 24. august 2015

Komposisjon Maria

Komposisjon Maria
I denne oppgaven har jeg fokusert på komposisjon, altså hvordan bilder er satt sammen.


Bilde nr 1:

I dette bildet har jeg fokusert på det gylne snitt. Jeg valgte å ha skulpturen i bildet i det gylne snitt fordi den var ment til å være hovedfokuset i bildet. Egentlig var tanken at bakgrunnen ikke skulle være i fokus i det hele tatt. Men det ville ikke la seg gjøre med mobilkameraet mitt. Bildet inneholder også horisontale og vertikale linjer, i tilegg til flere geometriske figurer.

Bilde nr 2:

I dette bildet var hovedfokuset kontrastene mellom de ulike fargene. Noe jeg også har fokusert på er geometriske figurer og linjene i bildet. Bildet har både vertikale og horisontale linjer. 

Bilde nr 3:

I det siste bildet har jeg fokusert på det gylne snitt og linjene i bildet. Benken er plassert i det gylne snitt for å få mest fokus på den. Både benken og linjene på murveggen går skrått innover, noe som gir dybde i bildet. I tilegg finnes det også geometriske figurer i dette bildet.

torsdag 20. august 2015

Komposisjon Iselin

I dette prosjektet har vi fokusert på komposisjon. Vi har tatt tre bilder ute i naturen.

Bilde nr.1
I dette bildet har jeg fokusert på det gylne snitt. Jeg ønsket å få fokus på treet og fjellene og ønsket kontrast i fargene. Jeg føler at dette bildet er rolig og stødig, etter som hvilke linjer som er i bildet. Treet står vertikalt og stødig, og fjellene ligger horisonalt og rolig. Det er ikke mye distraherende objekter i bakgrunnen som gjør det enklere å fokusere på det viktigste, som i dette bildet er treet. I dette bildet er det geometriske former, slik som treet som er et rektangel og en sirkel.
Bilde nr.2
I dette bildet har jeg fortsatte å fokusere på det gylne snitt. Jeg har et strå og sola i fokus. Sola er en  geometrisk form som en sirkel, mens strået er en organisk form. Bakgrunnen er ganske nøytral med blå himmel og litt skyer. Samtidig er det litt kontrast med lys og skygge. Det er også en ganske rolig bakgrunn med fjellene som ligger i en horisonal linje.
Bilde nr.3
I dette siste bilde har jeg fokusert litt mer på fargekontraster. Jeg prøver å få blomsten i det gylne snitt, slik at den får fokuset. Blomsten har en mye sterkere farge som skiller den litt ut fra gresset. I dette bildet er det mye mer liv med diagonale linjer i gresset. Blomsten har en rund form. Alt i bildet er organiske former.

Komposisjon Eline

Vi fikk i oppgave å gå ut i området rundt skolen for å ta bilder for å forsterke vår forståelse av komposisjon i bilder. 
Vi har prøvd ut forskjellige uttrykk i komposisjonen ved å variere motiv, lysforhold og elementplassering.

Her har jeg tatt ett nærbilde av en murvegg med vinduskarm og vindu. For at uttrykket ikke skulle bli kjedelig tok jeg bildet nært på slik at det ligger litt spenning bak. 
Formene i bildet er geometriske, med murstein og betong som gir rektangulære flater, samtidig som vinduet har litt mykere flater selv om det også viser geometriske former. 
Det jeg synes gjør bildet er ---- vekstene som jo har organisk form og dermed myker opp bildet.
Utsnittet har inspirasjon fra det gylne snitt som jo er tenkte krysningspunkter i ---- som får hovefokuset dit.


I dette bilder har jeg forsøkt å få fram en side av treet vi vanligvis ikke legger så mye vekt på. Siden trestammen står midtstilt kommer den i fokus, mens bladene og greinene kommer i bakgrunn og blir visket ut sammen med sollyset. 
Siden bildet er tatt så nært får stammen mer dybde, og vi legger merke til ruene som går igjen i hele stammen.

Her er et enkelt bilde av en murvegg, men jeg har rotert det for å skape en illusjon av spenning. Diagonale linjer skaper en følelse av bevegelse, dynamikk og uro: noe man ikke vanligvis assosierer med en murvegg.
Sammen med de assosiasjoner de diagonale linjene gir er det geometriske former med mursteinene og sementen som lager et mønster. Geometriske mønster gir en følelse av stabilitet og ro, det motsatte av hva det diagonale gir, dermed er det et bilde i bevegelse med de to sidene som prøver å vinne over den andre.

Komposisjon Tiril

  Jeg har jobbet med komposisjon. Komposisjon er et begrep vi bruker til daglig om hvordan ting som bilder, kunst, musikk, osv. er satt sammen. Komposisjon inneholder former, farger, linjer, og objektene i bildet kan være satt i alle mulige vinkler.
 
Bildet er av to garasjer som er lagd av forskjellig material, der den lyse står i kontrast til den mørke.

I bildet kan man se en del linjer, både horisontale, og vertikale i tillegg til geometriske former. Jeg har dermed prøvd å sette en av garasjedørene i det gylne snitt, slik at kontrasten er tydelig.
  I dette bildet har jeg fokusert mye på lys/skygge og fargekontrast.

Skiltet er preget av mørke rød- og blåfarger, og står i kontrast til den lyseblåe himmelen. Trærne i bakgrunnen står igjen i kontrast til både skiltet og himmelen med en dyp, mørk grønnfarge.

I tillegg til fargekontraster og lys/skygge, er det både geometriske og organiske former i bildet.

Skiltet er midstilt, siden det er det største objektet i bildet, og blir dermed det første man ser på bildet, mens trærne er begge i det gylne snitt, som balanserer ut objektene, noe som gjør at bildet ikke blir for tungt.

I dette bildet er det også satt fokus på fargekontrast og lys/skygge.

Sola som blir vist gjennom trærne, er nesten hvitglødende. Dette gir en god kontrast mellom det mørke og det lyse.

I bildet er det organiske former, og linjer. Linjene i bildet er vertikal og diagonal, noe som passer god til den runde formen til sola. 

Komposisjon Torunn SB


I denne oppgaven skulle vi ta bilder ute i naturen, basert på komposisjon prinsipper. Vi skulle velge tre bilder vi var mest fornøyd med.

Fargekontrasten mellom steinen og gresset rundt gir stort fokus til steinen. Skyggene demper og gir harmoni i bildet. Steinen er litt til siden av midtpunktet men ikke i det gylne snitt for en rolig følelse. At bakgrunnen er rotete og forskjellig mens steinen er uniform gir en følelse av balanse.
Dette bladet har en sterk lyskontrast mellom de to sidene. I bakgrunnen får vi to diagonale linjer som fører inn i bladet, som gir noe dynamikk i bildet. Den helt klare himmelen hjelper i å gjøre bakgrunnen ryddig. Bladet er midstilt i bildet samtidig som bakgrunnen er uklar for å gi alt fokus til bladet. Hovedåren i bladet gir også en litt dynamisk linje så bladet ikke blir helt statisk.
Her er det fargeovergangen som er fokus. Skyggen bryter opp monotomien i bildet og lyset får det grønne til å lyse opp. Bildet ligger litt til siden og får noe dynamikk i seg. Fokuset går fra uklart på venstre side til veldig skarpt på høyre, som gjør det enda mer iøyenfallende. De hvite prikkene og strekene lager noe å studere i bildet.Komposisjon Marita Annie

I denne oppgaven har jeg tatt bilder hvor komposisjon skulle være i fokus.
Bilde 1: Her kan du se både dynamiske linjer, geometriske former og kontraster mellom farger og former. Du kan se at den grå formen til venstre står i kontrast med den sterke fargen til høyre.
Bilde 2: Her har jeg prøvd å få spindelvevet i fokus for å forsterke de mange linjene som finnes der. Pga. sterk kveldssol var det vanskelig å få fokus på dette, så det ble ikke helt det resultatet jeg hadde tenkt. Du kan se kontraster mellom fargene på det røde huset som kommer sterkt frem i forhold til de lyse fargene i resten av bildet. Linjene i bildet er mange, både dynamiske linjer i spindelvevet og i trærne som du ser i midten av bildet. Det er også en horisontal linje langs veien nederst på bildet.
Bilde 3: Her er det kontraster i fargene mellom muren og mosen, og også mellom lys og mørk. Du kan se diagonale linjer og en horisontal linje her, som jeg valgte å sette fokus på når jeg tok bildet. Den geometriske formen kvadrat, kan du også se her.

Komposisjon Ingrid


Oppgaven vi fikk utdelt gikk ut på å ta helt naturlige bilder av valgfrie temaer, hvor vi hadde hovedfokus på komposisjon. Vi skulle velge ut tre av bildene vi mente egnet seg best i forhold til oppgaven. 

Bilde nr 1. Dette er det første bilde jeg valgte. På bildet er det et tre som er i hovedfokus. Dette treet er plassert i det gylne snitt slik at det er dette øyet fokuserer mest på. Jeg plukket litt blomster som jeg ville ha med på bildet slik at fargekontrastene blir mer synlig. På bildet ser vi flere elementer som både er i forgrunnen og i bakgrunnen.
Grunnen til at jeg valgte dette bilde er fordi jeg mener at linjene er godt synlige her. Selve treet i forgrunnen står slik at linjene blir skrå-vertikal. Det er også spesielt to godt markerte linjer på treet i forgrunnen som skiller fargene mørk og lys. I bakgrunnen ser vi to trær som på en måte danner den geometriske figuren, trekant. (opp-ned trekant). De små knoppene på blomsten er også formet som sirkler. På treet i forgrunnen er det tydelig at den gule fargen fra blomstene blir mer tydelig på en mørk bakgrunn, det blir kontraster. 

Bilde nr 2. 
Dette bildet består av en vertikal linje. På bildet ser vi at bygningen skaper en statisk linje som kommer godt fram på grunn av himmelen i bakgrunnen. bygningen har en geometrisk form, et rektangel. I nederste del av bildet ser vi at den gråe muren danner mindre rektangler, men det kan også se ut som det er trekanter. 

Elementene i bildet er plassert slik at den statiske linjen kommer i det gylne snitt. Jeg valgte å få høyde på bildet isteden for bredde slik at linjene kommer bedre frem og slik at elementene ikke blir rotete. 

Det er fargekontraster mellom den mørke bygningen og den lyse himmelen som skaper spenning. 
Bilde nr 3. 
På dette bildet kommer igjen linjene tydelig frem. Her ser vi at bordene som står stablet opp-ned skaper flere statiske linjer. 

Det er fargekontraster mellom de svarte bordbenene og den hvite veggen, også mellom den gule døren i bakgrunnen og den hvite veggen. Vi ser flere geometriske figurer her, blant annet den hvite tavlen i bakgrunnen som danner et kvadrat, den gule døren er formet som et rektangel og platene i bordene er også formet som rektangler. 

Komposisjon Viktoria

Bilde 1:
 Komposisjonen til bildet inneholder horisontale, og vertikale linjer, og dette er mye av det som er i fokus i bildet. Det er også en kontrast mellom det mørke og lyse i skyggene, men også i tillegg til en bygning og natur. Vi har litt forskjellige former en geometrisk form i bygningen, og en mer organisk i busken på siden ettersom den strekker seg ut i øvre del. Dette kan også ses som en kontrast. Etter hvordan objektene er plassert får vi et veldig spent bilde ved hjelp av de horisontale linjene. Samtidig skaper skyggene litt variasjon fra det statiske med at de spiller inn forskjellig i hele bildet.

Bilde 2:
 I dette bildet tenkte jeg mye på linjene, og hvordan de strekker seg diagonalt i bildet. Elementene som her er to stammer har jeg prøv å fått i det gylne snitt slik at de kommer mer i fokus en naturen rundt. Begge objektene skaper en spenning siden de strekker seg diagonalt og oppmerksomheten blir mer rettet mot objektene. Fagre kontrastene gjør også at bildet blir mer klart. Den mørke fargen på stammen, og det lysegrønne gresset.
Noe som jeg ville gjort annerledes er å få stammene mer konsentrer gjennom det gylne snitt og fokusert mer på trærne slik at det ble mer et hoved fokus.
Bilde 3:
Dette bildet skiller seg mer ut i forhold til at jeg tok det fra et fugleperspektiv. Bildet inneholder mange diagonale linjer som strekker seg utover i bildet, i tillegg til en horisontal som da er selve stammen. Noe jeg ville gjort bedre er å ta hensyn til det gylne snitt hvis jeg skulle tatt det igjen for å få mer fokus. Dette bildet ble veldig midtstilt. Her tenkte jeg mye på geometrisk form. Vi har sirkler og rektangulære former i hele bildet, men disse er også organiske.

Komposisjon Elise

I denne oppgaven har jeg jobbet med foto komposisjon ute i naturen. Komposisjon er hvordan elementer er plassert i bildet.

Bilde 1) I dette bildet har jeg valgt å ta bilde av en blomst, som er en organisk form. Formen har jeg valgt å plassere i det gylne snitt. Linjen i dette bildet går diagonalt, og linjen skaper kontraster mellom høyre og venstre side i bildet.
Bilde 2) I dette bildet har jeg tatt bilde av en trapp, som har flere geometriske former i trappetrinnene. Trappen har en dynamisk linje, og trappen er plassert i det gylne snitt.
Bilde 3) I dette bildet har jeg valgt å ta bilde av et tre. Treet er en organisk form i det gylne snitt. I dette bildet kan vi se flere linjer. En linje er horisontal som man ser i horisonten ved fjellene. Og flere linjer ser vi på stien, som er diagonale linjer.


Elise Strand ST2F

Komposisjon HeidiVi fikk i oppgave å ta bilder med fokus på komposisjon. 

I dette bildet var hovedfokuset mitt på linjene i bildet. Stolpen skiltet står på er vertikal, mens linjen i stoppskiltet er horisontal. Skiltet har også den geometriske formen sirkel. Fargen på skiltet står også i kontrast til resten av bildet.

I dette bildet tenkte jeg på de horisontale linjene i bildet. De horisontale linjene symboliserer ro, mens blomstene bryter opp roen med de vertikale linjene. Det organiske i bildet, som er blomstene, står i kontrast til den menneskelagde muren. Bildet er også lysere øverst, og mørkere nederst. Blomstene kommer også frem på grunn av den sterke og varme gul og grønnfargen som står i kontrast til den kalde grå muren.
Her tenkte jeg mest på kontrastene i bildet. Den røde sklien står i fokus på grunn av den sterke fargen som bryter opp med de naturlige fargene i naturen. Sklien står også i kontrast med det organiske i bildet.

Det jeg kunne forandret på var å flytte hovedpunktet til venstre for å få med mere av skyggen for å gi bildet mere dybde.