torsdag 20. august 2015

Komposisjon Tiril

  Jeg har jobbet med komposisjon. Komposisjon er et begrep vi bruker til daglig om hvordan ting som bilder, kunst, musikk, osv. er satt sammen. Komposisjon inneholder former, farger, linjer, og objektene i bildet kan være satt i alle mulige vinkler.
 
Bildet er av to garasjer som er lagd av forskjellig material, der den lyse står i kontrast til den mørke.

I bildet kan man se en del linjer, både horisontale, og vertikale i tillegg til geometriske former. Jeg har dermed prøvd å sette en av garasjedørene i det gylne snitt, slik at kontrasten er tydelig.
  I dette bildet har jeg fokusert mye på lys/skygge og fargekontrast.

Skiltet er preget av mørke rød- og blåfarger, og står i kontrast til den lyseblåe himmelen. Trærne i bakgrunnen står igjen i kontrast til både skiltet og himmelen med en dyp, mørk grønnfarge.

I tillegg til fargekontraster og lys/skygge, er det både geometriske og organiske former i bildet.

Skiltet er midstilt, siden det er det største objektet i bildet, og blir dermed det første man ser på bildet, mens trærne er begge i det gylne snitt, som balanserer ut objektene, noe som gjør at bildet ikke blir for tungt.

I dette bildet er det også satt fokus på fargekontrast og lys/skygge.

Sola som blir vist gjennom trærne, er nesten hvitglødende. Dette gir en god kontrast mellom det mørke og det lyse.

I bildet er det organiske former, og linjer. Linjene i bildet er vertikal og diagonal, noe som passer god til den runde formen til sola. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar