tirsdag 7. oktober 2014


Trykk og Foto - Mathea:


Vi hadde i oppgave å ta et selvportrett i en liknende stil som Morten Krogvold bruker når han tar portrett bilder. Krogvold's bilder har selve ansiktet sentralt og legger ikke vekt på at bakgrunnen skal være like tydelig. Han bruker kontraster til å framheve den enkeltes karakteristikk noe som gir dem et eget preg. Bildet handler om å få fram seg selv.

Det første bildet jeg tok var ved en murvegg. Dette gjorde ikke bare at bakgrunnen var veldig synlig, men det var også vanskelig å formørke i photoshop senere. Siden jeg ville ha en bakgrunn som ikke var fullt så tydelig og mye mykere, dro jeg ut på kvelden etter skolen med en venninne som kunne ta selve bildet mens jeg justerte kameraet på de innstillingene jeg ville ha. Siden det var mørkt ute, tonet den bakgrunnen ut og samtidig formørket den enda mer. I tillegg ville blits få frem kontrasten i ansiktet.

Etter at bildet var tatt, beskåret jeg bildet på photoshop slik at det kom i form av det gylne snitt. Siden kameraet allerede hadde gjort det meste allerede, justerte jeg kun på kontrasten siden bildet originalt var preget av gråtoner enn skildringene mellom sort hvitt. Til slutt framhevet jeg de lyseste områdene i ansiktet enda mer.

Vi skulle også ta et papptrykk, så jeg måtte skrive ut to kopier. Den ene hadde jeg redigert enda en gang på photoshop der jeg brukte en effekt for å få bildet kun i sort hvitt. Kontrasten var nå mer to-dimensjonal enn det egentlige fotoet. I første omgang skrev jeg ut bildet i full størrelse slik at det tok all plassen på papiret. Siden bildet skulle være mindre måtte jeg skjære ut en del av bildet enda en gang. I alt brukte jeg fire forsøk på å få fram et brukbart trykk.

Den første gangen ble pappen veldig flikete.
Den andre gangen ble de minste detaljene så små at de ble skjært bort sammen med større deler av pappen.
Den tredje gangen ble beskjæringen bra, men jeg fant ut at jeg hele tiden hadde fordelt sort hvitt områdene motsatt.

Den fjerde gangen måtte jeg begynne helt fra starten. Denne gangen fikk jeg skrevet ut bildet i riktig størrelse og dermed kunne jeg bruke hele bildet i stedet for en del av den. Jeg bestemte meg for å skjære ut en ny bakgrunn til papptrykket. Jeg skar ut mange pixler som etterhvert gikk i oppløsning. Denne gangen fikk jeg også sort hvitt på de riktige områdene. Selv om jeg lyktes med de tingene som gikk galt, ble bildet likevel speilvendt, men jeg ville ikke begynne på nytt en femte gang, også fordi jeg ikke hadde mer tid. Blekket på trykket kom litt utenfor rammen, og noen områder ble unaturlig tydeligere enn andre.


Selvportrett
Oppgaven gikk ut på å lage et selvportrett i papptrykk, inspirert av Morthen Krogvold.

Det første jeg gjorde var å ta et selvportrett bilde med kameraet innstilt på svart/hvit, som jeg etterpå redigerte i photoshop. I photoshop redigerte jeg bildet mitt kvadratisk, for det var det som ble best da. Bildet ble tatt med inspirasjon av Morthen Krogvold.

Deretter fikk jeg skrevet det ut så jeg kunne tegne det over på en papplate, med hjelp av blåpapir. Utskriften ble skrevet ut speilvendt, så det skulle bli rett når det kom på trykk.

Blåpapiret gjorde slik at jeg lett kunne se hvor i pappen jeg skulle skjere. papplaten jeg brukte var A5 størrelse på, som vill si at bredden var litt lengre enn det bildet jeg hadde redigert i photoshop.

Jeg brukte en skalpel, og skjerte ut et tynt lag av pappen der jeg ville det skulle være svart. Da alt var skjert ut hadde jeg et tynt gjevnt lag med sverte på hele papplaten, så brukte jeg papir fra en telefonkatalog for å ta bort sverte der jeg ville at trykket skulle bli lysere. Rett etter jeg var fornøyd med sverten hadde vi papplaten min igjennom en grafikkpresse for å få det på trykk. Siden papplaten jeg brukte hadde størrelse på A5, så man tydelig at komposisjonen var endret. Kompossisjonen til bildet ble bedre for ansiktet kom nermere det gyldne snitt, og spenningen på sidene ble bra, ved at det var mere bakrund og mørkt på venstresiden enn på høyresiden.

Jeg lagde to paspaturrammer, og signerte for trykket og bildet, et til trykket og ett til selve fotoet.

Denne oppgaven har vært utrolig lærerik, jeg gikk fra å ikke kunne bruke verken kamera, photoshop eller noe om trykkprosessen. Det har vært mye å lære, og jeg ser fram til å lære mye mer.

Selvportrett - papptrykk


Denne oppgaven gikk ut på å ta bilder inspirert av Morten Krogvold og deretter skjære det ut i papp og trykke det.

Vi gikk sammen i grupper og tok bilder av hverandre. Kameraet stilte vi inn på svart- hvitt, dette fordi Morten Krogvolds bilder ofte er i svart- hvitt. Første gang tok vi bilder ute, disse bildene ble for lyse i bakgrunnen i forhold til det Morten sine bilder er. Uttrykket ble for ulikt, derfor valgte jeg og de jeg tok bilder sammen med å ta bilder på nytt for å få bakgrunnen til å bli mørkere.
I Mortens bilder ser personen han tar bilde av ofte rett inn i kameraet, det er ofte litt liv i håret til personen på bildet og personens ansikt er i fokus. Morten får frem en følelse i bildene sine, som f.eks. Glede, styrke osv. Jeg valgte bildet mitt med tanke på dette og synes selv bildet mitt får frem følelsen av glede.

I Mortens bilder er det ofte mye kontrast, derfor redigerte jeg bildet i Photoshop for å få frem mer lys og skygge. Deretter speilvendte jeg bilde for at det skal bli rett vei når det trykkes. Dette gjorde jeg også i photoshop.  Jeg redigerte størrelsen på bildet slik at det skulle bli i størrelse A5, og redigerte pixlene slik at det ble bra kvalitet på bildet for utskrift.

Vi fikk se en film hvor det var vist hvordan vi skulle gjøre papptrykk, deretter fikk vi en kjapp innføring av læreren i utstyr og teknikk. Jeg skrev ut bildet og brukte blåpapir til å overføre linjene i bildet mitt over på en papplate. Deretter skjærte jeg ut alt som skulle være svart i trykket med en liten tapetkniv. Det som skulle bli hvitt lot jeg bare være der. Utfordringen her var å vite hva som skulle være svart og hva som skulle være hvitt. For å gjøre dette lettere hadde jeg bildet ved siden av sånn at jeg kunne sammenligne og se hva som var hva. Utfordringen når det kom til selve skjæringen var at noen deler var veldig små og jeg måtte være veldig forsiktig slik at jeg ikke skjærte de av. Enkelte plasser på trykket mitt er det striper etter hvor jeg har skjært, dette kunne jeg ha unngått ved å passe på å skjære like dypt hver gang over hele bildet.

Når alt var ferdigskjært brukte vi en liten papp bit til å påføre trykksverten. For å unngå at hele bilde skal bli veldig svart skrapte jeg av en god del sverte og tørket av mest mulig med avispapir der hvor det skulle være hvitt. Når jeg gjorde dette fikk jeg frem en veldig fin kontrast. Jeg brukte en trykkpresse til å overføre trykket mitt fra plata til arket. Jeg trykket tre forskjellige ganger for å se hvordan det endret seg fra gang til gang, med mengde sverte og kontraster. Det første bildet mitt ble veldig svart- hvitt med veldig stor kontrast. Det andre bildet hadde mindre kontrast mellom lyst og mørkt, men det var mye mer struktur i bildet som skapte spenning. Det tredje bildet ble veldig likt nr. 2 bare litt lysere. Jeg valgte trykk nr. 2 for at det hadde nok mye kontrast og det var spennende å se på.

Jeg skjærte ut paspatur til bildet og trykket mitt i arkitektpapp og signerte trykket slik vi har lære og bildet med navnet mitt.    

Selvportrett

Denne oppgaven gikk ut på å ta et selvportrett med inspirasjon av Morten Krogvold, deretter skulle vi redigere dette i Photoshop for å så trykk det med papp.

 I denne oppgaven skal jeg forholde meg til kompetanse målene: Karakterisere arbeid av sentrale grafikere, fotografer, grafiske designere og tekstilkunstnere så i dette tilfellet ble Morten Krogvold. Jeg skulle også planlegge og utføre ulike former for trykk, bruke fotografiske teknikker rett og bruke ulike teknikker i overføring av motiv til trykk. Jeg syns denne prosessen har gått greit for å være første gangen min, har aldri gjort noe lignende og syns derfor dette har vært en interessant og lærerik prosess gjennom de ukene jeg har holdt på med redigering og trykk.  Et annet kompetansemål er at jeg skal dokumentere eget grafisk arbeid og følge rutiner for signering, dette er noe jeg har lært via
Morten Krogvold er en fotograf som tar mye bilder i svart hvitt, dette var noe vi også skulle gjøre. Jeg begynte med å ta bilde med svart-hvitt innstillinger på kamera, dette gjorde det mye enklere når vi skulle begynne og redigere bildene i Photoshop for å få det best mulig.   
I Photoshop redigerte jeg veldig mye kontraster i bildet, dette er fordi Morten Krogvold er kjent for sine sterke kontraster i sine bilder. Etter jeg hadde redigert det i Photoshop skulle jeg begynne og tegne det over på papp plate og skjære ut så jeg kunne papp trykke det. Dette var en lærerik prosess, når vi skulle papp trykke det tok jeg først sverte på hele pappen samt det jeg hadde skjært ut for å så ta vekk sverten med papir. Etter dette var gjort å det så bra ut på pappen skulle jeg begynne og trykke.

Når jeg trykte la jeg pappen på et papir og la det under grafikk presse. Jeg tok to trykk av bilde for å få et best mulig resultat, bilde nummer en ble litt mørkt derfor tok jeg et til trykk for å få det litt lysere siden jeg syns det ble bedre. Etter dette skulle vi lage paspatur, for å gjøre dette målte jeg bilde og fant ut en størrelse jeg ville ha på paspaturen for å så skjære ut med en tapetkniv. Dette syns jeg var en litt vanskelig prosess da jeg heller aldri hadde gjort det, men det ble enklere til slutt og fikk det bedre til da.


Hele denne prosessen har alt i alt vært lærerik og har lært mye nytt ved papp trykk og hvordan man lager paspatur. Noen ganger har det vært utfordrende, men når jeg har prøvd har det tilslutt blitt et greit resultat alt i alt. 

Selvportrett og papptrykk


Som vår oppstartoppgave i faget Trykk og Foto skulle vi lage et papptrykk - portrett inspirert av Morten Krogvold. 
Morten Krogvold er en Norsk portrettør. Hans varemerke er at han ofte tar bilder i svart-hvitt av mennesker. Bilene er detaljerte og viser ofte mye følelser. Dette skulle vi ta med oss videre da vi selv skulle ta et selvportrett med kamera der kameraet allerede var stilt inn på svart hvitt. Slik vi hadde lært i de første timene våre.
Det ble brukt mange forsøk. Først prøvde vi å ta bilder ute for å få dagslys som gjorde det mer detaljert. emn ettersom bakgrunden var for lys i forhold til hvordan bildene til morten var, valgte vi å gå til fotorommet og prøve med lys og mørk bakrunn. Flere bilder ble tatt, men for å få mer beveglese i bildet brukte vi blader til å skape vind slik at håret løftet seg og beveget seg, i bilde selv om jeg sto i ro. Dette skape liv i bilde, når håret lagde bølgde linjer. På samme tid er kroppen min helt stille i anstrengt i en loddrett linje, for å skape en kontrast fra de bøyde horisontale linjene i håret. 
Jeg ville bildet skulle gi en mer naturlig følelse og ikke virke for til gjort. Derfor valgte jeg dette bilde der jeg ser ned og er fokusert på noe annet enn å gjøre seg til for kameraet. I tilegg begynte jeg å le i det bilde ble tatt. Det virket mer naturlig at jeg ler av noe rundt meg enn av kamerat fremfor meg. Linjen i hårlokken til venstre går igjen i smilet og skaper gjenntagelse av linjene. 
Å få fram alle trekkene i ansiktet var veldig vanskelig når jeg skulle begynne å forenkle bildet fordi trekkene forsvant. Jeg måtte derfor forenkle bildet to ganger ved utelukke ansiktet å forenkle kroppen rundt først. Dette hadde jeg aldri gjort før og lærte derfor noe nytt under prosessen. Siden Morten Krogvoll hadde mye detaljer i portrettene sine, ville jeg prøve å få med så mye som mulig i mitt trykk. Derfor ble noen av delene veldig små og datt av under utskjøringen. Slik som den venstre delen av kinnet mitt. Dette kunne kanskje blitt gjort annerledes ved å ikke ta med like mye detaljer. Siden den ene delen på kinnet mangler føler jeg det er vanskeligere å se om jeg er glad eller lei meg. Linjene i håret på trykket fikk fram ansiktsformen og halsen og er fornøyd med at jeg fikk dem med. Jeg var veldig opptatt av å få de bøyde linjene i håret for å få litt liv i trykket slik som i bildet. 
Det var utfordrende å få bort trykksverten fra den delen som skulle være hvit. slik at konstrasten mellom sort og hvit ble tydelig nok. Dette var en øvelsesting som jeg ble bedre til etterhvert som jeg prøvde meg fram. Jeg valgte det første trykket av de to jeg trykte fordi siden sverten hadde kommet mere bort på trykk nr to var ikke kontrasten mellom sort og hvit stor nok og jeg synes ikke det lengre lignet på ett portrett av Morten Krogvold. 
Gjennom prosessen fikk jeg mere erfaring ved å lære meg instillinger på kameraet. Jeg lærte mere om Morten Krogvold og hans arbeid. Vi fikk prøve oss på papptrykk der vi lærte hvor mye sverte vi skulle bruke og hvor mange avispapirer vi trengte å bruke i pressa for å best mulig resultat. Vi måtte skjære ut et tilpasset paspartur i arkitektpapp. Dette brukte jeg unødvendig mye tid på fordi jeg ikke var nøye nok med målingene. 
Selvportrett-Papptrykk

Jeg har i oppgave å trykke et selvportrett inspirert av Morten Krogvold. Jeg valgte et bilde av meg selv der jeg har på meg en hatt, fordi jeg synes at det var litt liv i bildet. Jeg la det inn på pcen, og redigerte det i Photoshop. Det er første gang jeg redigerer et bilde i dette redigeringsprogrammet, så jeg redigerte helt enkelt, slik at det skulle være lett å jobbe med det senere. Før jeg skrev ut bildet, la jeg på et filter slik at kontrastene i svart-hvitt skulle bli større og mer tydelige. Jeg speilvendte bildet, fordi når man skal trykke det må jeg passe på at det er speilvendt slik at det kan legges på et ark og deretter snu det. 

Morten Krogvold tar bildene sine i svart-hvitt, og har gjerne store kontraster mellom det lyse og det mørke, og derfor er bildet mitt i svart-hvitt. Jeg tok flere bilder både inne og ute, før jeg bestemte meg for dette. 

Jeg planla hvordan jeg ville skjære i pappen, og testet ut med forskjellige teknikker for å finne ut hva som ville passe best for meg. Jeg valgte en teknikk som gikk ut på å skjære spor i pappen, og deretter rive av det øverste laget der de svarte flatene skulle vises på trykket. Dette fungerte bra, og jeg var klar for å trykke det ved bruk av trykksverte, og behandling av sverte på selve pappen. Dette var en prosess som krevde at jeg måtte dra ut sverte på hele pappen, og deretter behandle det inn i selve pappen. Det var litt vanskelig å få av sverte på pappen, men etter en stund med arbeid, ble jeg fornøyd og var klar til å trykke det i grafikkpressa. 

Jeg trykket to ganger, og endte opp med trykk nr. 1. Dette var fordi det ble sterke kontraster mellom svart-hvitt på dette trykket, i forhold til trykk nr.1. Jeg synes det var artig å trykke fotoet, for å se hvordan resultatet ble. Trykk nr.2 ble litt uklart og kontrastene var mindre, så derfor valgte jeg trykk nr.1. 

Selv ble jeg ganske fornøyd med trykket. Dette er første gang jeg trykker noe slik som dette, og det var morsomt å se hvordan prosessen foregikk: fra bildene ble tatt, til skjæring i papp, legge på sverte og trykke, og deretter se hvordan resultatet ble. Det jeg kunne gjort annerledes er å få trykksverta mer jevnere i bildet, for eksempel at det kunne vært større kontraster mellom skjorten min og den svarte veggen i bakgrunnen. I forhold til oppgaven synes jeg at trykket kunne vært med mer kontraster, men siden dette er min første oppgave i trykk og foto, er jeg fornøyd. Jeg tenker at neste gang jeg skal trykke noe, kan jeg fokusere mer på å jobbe mer med sverten inn i bildet, slik at det blir mer jevnt.

Etter jeg hadde trykket bildet, og tørket det, skulle jeg skjære ut et paspatur som skulle være rundt bildet. Jeg prøvde å finne en riktig størrelse til paspaturet, men da jeg skulle skjære det ut, synes jeg det var vanskelig å få jevne og fine kanter. Paspaturet skulle være rundt selve trykket, og jeg valgte å ha det slik som det ble, men fant ut at jeg skulle prøve å få det mer bent på neste paspatur, til selve utskriften av fotoet. Med læring i å skjære mer bent ut, og få rette kanter, ble jeg veldig fornøyd med det siste paspaturet. Jeg skjærte bent ut, og brukte mer krefter en på det første paspaturet, slik at kantene ble rette og fine. 

Dette var en interessant  oppgave, og jeg har lært mye om blant annet redigering av bilder, hvordan man skal skjære ut i papp, hvordan man legger på trykksverte, og å trykke et foto i en grafikkpresse. Det var spennende å se hvordan resultatet ble, og dette er en oppgave jeg synes var både spennende og lærerik, og kunne godt tenke meg å gjort en liknende oppgave senere. 

Selvportrettoppgave: Ta et bilde og redigere det inspirert av Morten Krogvold, og så trykke det.

Jeg valgte å ta det bildet, fordi jeg mener det var det bildet som var mest «Morten Krogvold». Bildet ble tatt i «studioet». Innstillingene på kameraet var allerede på svart/hvit, så da jeg skulle redigere bildet måtte jeg bare justere kontrastene for å få det slik jeg ville ha det.

For at det skulle bli lettere å se det vi skulle skjære ut, brukte jeg et filter i Photoshop som het «note paper». Etter det var skrevet ut brukte vi blåpapir for å tegne på pappen vi skulle skjære ut. Da jeg var fornøyd med hvordan det var tegnet skulle jeg starte å skjære ut pappen. Det var noe som tok veldig lang tid, de var vanskelig å få med alle de minste detaljene uten at pappen ble revet opp og ødelagt. Men ble fornøyd med resultatet til slutt.

Når jeg var ferdig med å skjære ut trykket måtte jeg trykke det. Da måtte jeg bruke en pappbit for å fordele trykksverten, når det var gjort brukte jeg avispapir for å tørke bort den sverten som var «til overs» dette var for at det hvite i trykket skulle være mest mulig hvit. Jeg tok to trykk, og valgte å bruke det siste trykket da jeg syns det første ble for svart og detaljene på det ikke var like bra.

Vi måtte også lage paspatur, dette var det vanskeligste med hele oppgaven. Jeg brukte veldig lang tid på å prøve å få det rett. Men må si jeg ble ikke veldig fornøyd med resultatet, da de begge ble veldig hakkete og stygge.

Selvportrett, papptrykk


Oppgaven vår var å ta et svart/hvitt-bilde inspirert av fotograf Morten Krogvold, og deretter trykke det på papptrykk.

Krogvold har klare kjennetegn når det kommer til portretter. De er ofte i svart/hvitt, har harde kontraster, halvnært utsnitt, og mørke bakgrunner med bevegelse i. For ikke å få et kjedelig bilde, og for å skape spenning i bakgrunnen, hadde jeg tegnet med en hvit brush i photoshop i bakgrunn av bilde(dette vises så klart ikke på trykket). Jeg hadde også økt kontrastene i bildet både pga. Krogvold og for å gjøre trykkingen senere i prosessen enklere.

Videre skulle vi skjære ut bildet vårt på en papplate. For å gjøre det enklest mulig brukte vi threshold-funksjonen i photoshop som konverterer bildet til et høykontrast svart/hvitt-bilde. Det ble brukt som en mal man kunne se etter når man skjærte ut bildet. Vi brukte et blåpapir mellom papplaten og bildet slik at pennmerkene kom igjenom på plapplaten.

Photoshop er jeg godt kjent med fra før av, men trykk har jeg ikke gjort før. Det endte opp med at jeg måtte skjære ut bildet mitt 2 ganger før jeg ble fornøyd. Jeg brukte en teknikk der jeg delte bildet inn i former, skjærte rundt dem og fjærnet innholdet. Etter dette skulle vi påføre trykksværte på bilde og trykke det i en trykkpresse. Jeg trykket bildet mitt kun 1 gang. Det første trykket blir alltid det mørkeste med mest kontraster, noe jeg var ute etter.

Det jeg kunne gjort annerledes var å etterarbeide på trykket. Jeg så at mange av de andre hadde jobbet med bildet deres etter de hadde trykket det ferdig. Det jeg ville gjort er å skape mer dimensjon i bakgrunnen for å få frem det jeg klarte å få frem i fotoet. Jeg synes også personlig at paspatur-rammen min ble for tynn. Jeg signerte også papptrykket mitt med penn i stedet for blyant, noe som var feil.
Selvportrett


I denne oppgaven skulle vi ta et selvportrett inspirert av Morten Krogvold, og deretter skjære dette fotoet ut i papp. Jeg har lite erfaring med kamera og photoshop, så dette var noe jeg måtte sette meg skikkelig inn i før jeg mestret det. Fotoet tok vi i svart-hvitt, noe som gjorde at det ble mindre redigering i photoshop senere.

Vi tok først bilder ute ved skolen, men fant fort ut at dette ble for lys bakgrunn i forhold til hva Morten Krogvold bruker i sine bilder. Han har ofte veldig mørke bakgrunner uten mye lys. Vi valgte å finne en svart bakgrunn å ta bilder foran denne. Det nærmeste vi kom var den svarte platen på fotorommet, noe som funket helt fint. Den svarte bakgrunnen gjorde det hele mye mer spennende, og det ble mer kontraster i overflatene.

Redigeringen jeg har gjort av bilder har gjort at bildet ble litt mørkere i bakgrunn enn det opprinnelig var, jeg fikk dermed mer kontraster. Jeg har i tillegg endret litt på fargenyansen slik at det ble litt varmere farge i svarttonene. Dette gjorde at bildet ikke ble så «hardt og brutalt» men mer vennlig og innbydende.

Jeg har brukt blåpapir for å overføre fotoet til pappen, og dette funket veldig fint, jeg fikk med de fleste detaljene og det var lett å forstå hva jeg skulle skjære ut og hva jeg skulle la være.

Trykket mitt er trykt to ganger, og jeg har brukt det siste. Det første trykket var det litt mye sverte på, og konturen rundt bildet var ikke helt ren. På trykk nummer to fikk jeg en ren linje rundt trykket og bakgrunnen ble litt lysere enn meg og genseren min ble. Dette gjorde at jeg skilte meg ut fra bakgrunnen og ikke bare ble borte.

For å ta genseren mørkere enn bakgrunnen har jeg brukt ulike teknikker på de forskjellige. På bakgrunnen har jeg valgt å bare rive av det øverste laget av pappen slik at det ikke ble så grovt, men grovt nok til at sverten satt seg i en viss grad. På genseren har jeg brukt en annen teknikk, her har jeg rispet vertikalt for å få overflaten til å bli hakket grovere enn bakgrunnen, dermed satt sverten seg mer i genseren min.

Hadde bakgrunnen og genseren blitt skjært ut likt hadde sverten satt seg like mye på overflatene, og det hadde blitt samme nyanse på hele trykket. Trykket hadde da blitt mindre dynamikk i, og jeg hadde blitt borte i bakgrunnen, og ansiktet mitt hadde bare «svevd» i løse lufta. Dette fikk jeg unngått ved å få en kontur rundt hele meg, og ikke bare ansiktet og håret.

Jeg har prøvd å få bevegelse i håret på trykket, slik som det er i mange av Morten Krogvold sine bilder, og som jeg hadde i mitt foto. Jeg mistet mye av håret, der det var mest bevegelse, og fikk dermed lite bevegelse i trykket.

Når jeg skulle skjære ut var det vanskelig å få frem alle detaljene som var i fotoet. Øyet mitt på venstre side ble bare en svart klump, og gjorde at jeg ikke fikk uttrykt noe fra øynene på trykket. Det er en stor kontrast fra ansikt til hals og genser, og gjør at ansiktet kommer mye mer fram enn resten av kroppen min, det der i tillegg ut til at jeg ikke har så mye hals.

Til slutt har jeg skjært ut paspatur i arkitekturpapp for å få en fin ramme rundt bildet. Rammen er fire cm.

Jeg er fornøyd med bakgrunnen min og hvordan jeg fikk skilt meg og den, slik at det ble forskjellige overflater. Jeg er også fornøyd med at jeg fikk så godt fram ansiktet mitt og jeg i en viss grad kan se sammenhengen mellom trykket og fotoet.

Hadde jeg skulle gjort dette på nytt ville jeg ha prøvd å få med så mye som mulig av detaljene og fått mer bevegelse i håret, slik at det blir litt mer spenning i det.

Selvportrett
Oppgaven var å få tatt et selvportrett, og vi skulle få inspirasjon fra fotografen Morten Krogvold. Jeg begynte med å forsøke og få et naturlig selvportrett, det gikk ganske smertefritt. Bildet som ble tatt hadde en ganske stor bakgrunn, så Photoshop ble brukt til å beskjære bildet. Så ble det lagt på et svart hvitt filter som gjorde det lettere å skille det svarte fra det hvite. Så skrev jeg ut bildet, og brukte det, en penn, og blåpapir for å få bildet overført til overflaten av en passepartout. Så ble en skalpell brukt til å fjerne alt som var svart på bildet. På trykkerommet ble sverte smurt over passepartouten, og så pusset jeg til sverten på det hvite område begynte å reflektere lys. Så ble passepartouten brukt til å trykke et bilde. Bildet som ble trykket ble så plassert i en papp ramme.

Papptrykk av selvportrett

Vi fikk i oppgave å ta et bilde av oss selv inspirert av fotografen Morten Krogvold. Morten Krogvold er kanskje mest kjent for å ha svart/hvitt-bilder. Som regel blir bildene tatt i halvnært utsnitt, det er mye kontraster og ofte mørke eller helt svarte bakgrunner. Han har tatt bilder av kjente personer som Mette Marit og Nelson Mandela

Redigeringen av bildet ble gjort i Photoshop. Jeg hadde tatt bildet i farger slik at jeg kunne bruke Black & White funksjonen i Photoshop. Dermed kunne jeg justere farge nivået på bildet før det ble svart-hvitt. Jeg kunne velge å gjøre visse farger mørkere eller lysere. Dermed kunne jeg skape bedre og sterkere kontraster slik Krogvold har i sine bilder. Jeg dupliserte bildefilen slik at jeg videre jobbet med to filer, en original og en til trykk delen. Videre skulle vi speilvende bildet siden det skulle trykkes. Vi måtte også bruke Thereshold for at vi skulle få de viktigste skillene i bildet. Så skrev jeg bildet ut og tegnet det over på en papplate. Så skar jeg ut det som skulle være svart. Jeg fant raskt ut at det var vanskelig å få med de minste detaljene, siden disse bare løsnet fra pappen. Jeg prøvde å bruke en form for mønster på skjorte kanten, men det ble vanskelig å lage tynne striper.

Videre skulle vi påføre trykksverte på papplaten, videre skulle vi trykke det. Jeg trykket bildet to ganger, men ble mest fornøyd med andre trykket på grunn av den kule "teksturen" som oppstod i de mørke feltene. Videre lagde jeg paspatur-rammer til trykket og original bildet.

Det jeg er mest fornøyd med er kanskje håret og formene det inneholder. I prosessen med utskjæring prøvde jeg litt forskjellige måter å skjære på(som håret og skjortekanten foreksempel) og da syntes jeg resultatet på håret ble best. Det jeg ikke ble like fornøyd med og ville gjort annerledes er øynene og munnen. Øynene var vriene og ble forskjellig størrelse på. Munnen formet seg litt skjevt og litt av gjenkjennelsen forsvant. Jeg ble heller ikke så fornøyd med paspatur-rammen. Den ble tynn og spinkel, og litt skjevt utskjært. Helhetlig syntes jeg dette var en ny og spennende oppgave. Jeg har aldri vært innom trykkekunsten før, så dette var lærerikt.

Her er resultatet:
Selvportrett


Oppgaven var å ta et selvportrett i svart/hvitt, og trykke det. Fotoet skulle være inspirert av Morten Krogvold.

Vi startet med å ta portrettbilder i svart/hvitt, for så å legge dem inn på datamaskinen, plukke ut det vi likte best og redigere det. Bildet jeg valgte tok jeg av den enkle grunn at jeg syntes menneskene i bakgrunnen var morsomme. Jeg endret fargene i bildet til å bli kun svart/hvitt for at det skulle bli enklere å skjære ut bildet i pappen, da gikk jeg på: Image -> Adjustments -> Threshold. Så endret jeg kontrasten i dette verktøyet, slik at de lyse og mørke delene av trykket skulle passe sammen. I tillegg speilvendte jeg bildet for at trykket skulle bli samme vei som bildet vi tok.

Så skrev jeg ut dette bildet i A5, og brukte blåpapir til å overføre konturene til en papplate. Så skar jeg ut de mørke bitene av bildet med en skalpell. Så var jeg klar til å trykke, jeg påførte ganske mye trykksverte på papplaten for så å tørke bort ganske mye etterpå, både på de mørke og lyse plassene. Så brukte jeg en grafikkpresse til å trykke trykket på et ark. Førstetrykket ble ganske lyst, men jeg likte det veldig godt. På andretrykket la jeg på flere aviser, slik at papplaten og arket ble presset enda mer sammen. Dette funket også veldig bra, men jeg likte førstetrykket best. Jeg trykte kun to ganger da jeg egentlig var fornøyd etter førstetrykket, men tenkte det kanskje var lurt å prøve å ta et trykk til for å se hvordan det ble. Så lagde jeg passepartout til trykket og bildet. For så og signere dem.

Trykking og fotografering er helt nytt for meg, men jeg syntes det var veldig interessant og spennende å få jobbe med det og tror nok at det vil bli enklere når jeg kommer mer inn i det. I løpet av disse ukene har jeg gått fra å ikke ane hvordan hverken photoshop eller trykking foregår til å ha lært meg det grunnleggende.

Selvportrett
Oppgaven gikk ut på å lage et trykkbilde av et selvportrett inspirert av Morten Krogvold.

Vi startet med å ta selvportrett i sort hvit og redigerte det etterpå i Photoshop, hvor man kan fikse størrelse, kontraster og lys, etc.
Så la vi bildet over en papplate med blåpapir mellom bildet og platen. Med bruk av en penn markerer man plassene på bildet hvor sort og hvit skilles.
På grunn av blåpapiret blir det man markerer og tegner på bildet også markert på papplaten, slikt kan man se hvor man skal kutte på platen etterpå.

Man kutter ut de delene av bildet som skal være svart, slik at de svarte partiene av bildet blir litt djupere og enklere å skille når man fyller på trykksverte.
Selv hadde jeg ikke mye problemer med kuttingen siden bildet mitt ikke inneholder så mange små-detaljer.
Når man da er ferdig å skjære ut bildet, fyller man det med trykksverte. Man fyller da de svarte partiene av bilde mens man prøver å få mins mulig sverte på de hvite delene av bildene. Skulle man være uheldig å få sverte på de hvite delene, kan det tørkes av med avispapir.

Til slutt trykte vi bilde i en trykkemaskin, de fleste bildene ble to trykk hvor de første bildene som oftest ble de sterkeste.
Så var det bare å kutte ut passepartout og henge opp bildene.

Bildet som er vist her er det tredje trykket som er trykket men nummer to i rekken av de fire trykkene jeg tok vare på. Dette er trykket jeg er mest fornøyd med.
Det førte trykket hadde alt for mye sverte på, så trykket ble litt grisete. Til tross av at det ble litt grisete ble det et bra trykk, mengden med sverte gjorde de svarte delene ekstra tydeligere og trykket enda klarere.
Andre trykke ble jeg ikke særlig fornøyd med, all sverten ble lagt på det første bildet og det gjorde det andre bildet svakere, de svarte partiene ble uklarere og kontrastene med det svarte og hvite ble for svak.