tirsdag 7. oktober 2014

Selvportrett

Denne oppgaven gikk ut på å ta et selvportrett med inspirasjon av Morten Krogvold, deretter skulle vi redigere dette i Photoshop for å så trykk det med papp.

 I denne oppgaven skal jeg forholde meg til kompetanse målene: Karakterisere arbeid av sentrale grafikere, fotografer, grafiske designere og tekstilkunstnere så i dette tilfellet ble Morten Krogvold. Jeg skulle også planlegge og utføre ulike former for trykk, bruke fotografiske teknikker rett og bruke ulike teknikker i overføring av motiv til trykk. Jeg syns denne prosessen har gått greit for å være første gangen min, har aldri gjort noe lignende og syns derfor dette har vært en interessant og lærerik prosess gjennom de ukene jeg har holdt på med redigering og trykk.  Et annet kompetansemål er at jeg skal dokumentere eget grafisk arbeid og følge rutiner for signering, dette er noe jeg har lært via
Morten Krogvold er en fotograf som tar mye bilder i svart hvitt, dette var noe vi også skulle gjøre. Jeg begynte med å ta bilde med svart-hvitt innstillinger på kamera, dette gjorde det mye enklere når vi skulle begynne og redigere bildene i Photoshop for å få det best mulig.   
I Photoshop redigerte jeg veldig mye kontraster i bildet, dette er fordi Morten Krogvold er kjent for sine sterke kontraster i sine bilder. Etter jeg hadde redigert det i Photoshop skulle jeg begynne og tegne det over på papp plate og skjære ut så jeg kunne papp trykke det. Dette var en lærerik prosess, når vi skulle papp trykke det tok jeg først sverte på hele pappen samt det jeg hadde skjært ut for å så ta vekk sverten med papir. Etter dette var gjort å det så bra ut på pappen skulle jeg begynne og trykke.

Når jeg trykte la jeg pappen på et papir og la det under grafikk presse. Jeg tok to trykk av bilde for å få et best mulig resultat, bilde nummer en ble litt mørkt derfor tok jeg et til trykk for å få det litt lysere siden jeg syns det ble bedre. Etter dette skulle vi lage paspatur, for å gjøre dette målte jeg bilde og fant ut en størrelse jeg ville ha på paspaturen for å så skjære ut med en tapetkniv. Dette syns jeg var en litt vanskelig prosess da jeg heller aldri hadde gjort det, men det ble enklere til slutt og fikk det bedre til da.


Hele denne prosessen har alt i alt vært lærerik og har lært mye nytt ved papp trykk og hvordan man lager paspatur. Noen ganger har det vært utfordrende, men når jeg har prøvd har det tilslutt blitt et greit resultat alt i alt. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar