tirsdag 7. oktober 2014


Trykk og Foto - Mathea:


Vi hadde i oppgave å ta et selvportrett i en liknende stil som Morten Krogvold bruker når han tar portrett bilder. Krogvold's bilder har selve ansiktet sentralt og legger ikke vekt på at bakgrunnen skal være like tydelig. Han bruker kontraster til å framheve den enkeltes karakteristikk noe som gir dem et eget preg. Bildet handler om å få fram seg selv.

Det første bildet jeg tok var ved en murvegg. Dette gjorde ikke bare at bakgrunnen var veldig synlig, men det var også vanskelig å formørke i photoshop senere. Siden jeg ville ha en bakgrunn som ikke var fullt så tydelig og mye mykere, dro jeg ut på kvelden etter skolen med en venninne som kunne ta selve bildet mens jeg justerte kameraet på de innstillingene jeg ville ha. Siden det var mørkt ute, tonet den bakgrunnen ut og samtidig formørket den enda mer. I tillegg ville blits få frem kontrasten i ansiktet.

Etter at bildet var tatt, beskåret jeg bildet på photoshop slik at det kom i form av det gylne snitt. Siden kameraet allerede hadde gjort det meste allerede, justerte jeg kun på kontrasten siden bildet originalt var preget av gråtoner enn skildringene mellom sort hvitt. Til slutt framhevet jeg de lyseste områdene i ansiktet enda mer.

Vi skulle også ta et papptrykk, så jeg måtte skrive ut to kopier. Den ene hadde jeg redigert enda en gang på photoshop der jeg brukte en effekt for å få bildet kun i sort hvitt. Kontrasten var nå mer to-dimensjonal enn det egentlige fotoet. I første omgang skrev jeg ut bildet i full størrelse slik at det tok all plassen på papiret. Siden bildet skulle være mindre måtte jeg skjære ut en del av bildet enda en gang. I alt brukte jeg fire forsøk på å få fram et brukbart trykk.

Den første gangen ble pappen veldig flikete.
Den andre gangen ble de minste detaljene så små at de ble skjært bort sammen med større deler av pappen.
Den tredje gangen ble beskjæringen bra, men jeg fant ut at jeg hele tiden hadde fordelt sort hvitt områdene motsatt.

Den fjerde gangen måtte jeg begynne helt fra starten. Denne gangen fikk jeg skrevet ut bildet i riktig størrelse og dermed kunne jeg bruke hele bildet i stedet for en del av den. Jeg bestemte meg for å skjære ut en ny bakgrunn til papptrykket. Jeg skar ut mange pixler som etterhvert gikk i oppløsning. Denne gangen fikk jeg også sort hvitt på de riktige områdene. Selv om jeg lyktes med de tingene som gikk galt, ble bildet likevel speilvendt, men jeg ville ikke begynne på nytt en femte gang, også fordi jeg ikke hadde mer tid. Blekket på trykket kom litt utenfor rammen, og noen områder ble unaturlig tydeligere enn andre.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar