tirsdag 7. oktober 2014

Selvportrett, papptrykk


Oppgaven vår var å ta et svart/hvitt-bilde inspirert av fotograf Morten Krogvold, og deretter trykke det på papptrykk.

Krogvold har klare kjennetegn når det kommer til portretter. De er ofte i svart/hvitt, har harde kontraster, halvnært utsnitt, og mørke bakgrunner med bevegelse i. For ikke å få et kjedelig bilde, og for å skape spenning i bakgrunnen, hadde jeg tegnet med en hvit brush i photoshop i bakgrunn av bilde(dette vises så klart ikke på trykket). Jeg hadde også økt kontrastene i bildet både pga. Krogvold og for å gjøre trykkingen senere i prosessen enklere.

Videre skulle vi skjære ut bildet vårt på en papplate. For å gjøre det enklest mulig brukte vi threshold-funksjonen i photoshop som konverterer bildet til et høykontrast svart/hvitt-bilde. Det ble brukt som en mal man kunne se etter når man skjærte ut bildet. Vi brukte et blåpapir mellom papplaten og bildet slik at pennmerkene kom igjenom på plapplaten.

Photoshop er jeg godt kjent med fra før av, men trykk har jeg ikke gjort før. Det endte opp med at jeg måtte skjære ut bildet mitt 2 ganger før jeg ble fornøyd. Jeg brukte en teknikk der jeg delte bildet inn i former, skjærte rundt dem og fjærnet innholdet. Etter dette skulle vi påføre trykksværte på bilde og trykke det i en trykkpresse. Jeg trykket bildet mitt kun 1 gang. Det første trykket blir alltid det mørkeste med mest kontraster, noe jeg var ute etter.

Det jeg kunne gjort annerledes var å etterarbeide på trykket. Jeg så at mange av de andre hadde jobbet med bildet deres etter de hadde trykket det ferdig. Det jeg ville gjort er å skape mer dimensjon i bakgrunnen for å få frem det jeg klarte å få frem i fotoet. Jeg synes også personlig at paspatur-rammen min ble for tynn. Jeg signerte også papptrykket mitt med penn i stedet for blyant, noe som var feil.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar