torsdag 20. august 2015

Komposisjon Eline

Vi fikk i oppgave å gå ut i området rundt skolen for å ta bilder for å forsterke vår forståelse av komposisjon i bilder. 
Vi har prøvd ut forskjellige uttrykk i komposisjonen ved å variere motiv, lysforhold og elementplassering.

Her har jeg tatt ett nærbilde av en murvegg med vinduskarm og vindu. For at uttrykket ikke skulle bli kjedelig tok jeg bildet nært på slik at det ligger litt spenning bak. 
Formene i bildet er geometriske, med murstein og betong som gir rektangulære flater, samtidig som vinduet har litt mykere flater selv om det også viser geometriske former. 
Det jeg synes gjør bildet er ---- vekstene som jo har organisk form og dermed myker opp bildet.
Utsnittet har inspirasjon fra det gylne snitt som jo er tenkte krysningspunkter i ---- som får hovefokuset dit.


I dette bilder har jeg forsøkt å få fram en side av treet vi vanligvis ikke legger så mye vekt på. Siden trestammen står midtstilt kommer den i fokus, mens bladene og greinene kommer i bakgrunn og blir visket ut sammen med sollyset. 
Siden bildet er tatt så nært får stammen mer dybde, og vi legger merke til ruene som går igjen i hele stammen.

Her er et enkelt bilde av en murvegg, men jeg har rotert det for å skape en illusjon av spenning. Diagonale linjer skaper en følelse av bevegelse, dynamikk og uro: noe man ikke vanligvis assosierer med en murvegg.
Sammen med de assosiasjoner de diagonale linjene gir er det geometriske former med mursteinene og sementen som lager et mønster. Geometriske mønster gir en følelse av stabilitet og ro, det motsatte av hva det diagonale gir, dermed er det et bilde i bevegelse med de to sidene som prøver å vinne over den andre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar