torsdag 20. august 2015

Komposisjon Viktoria

Bilde 1:
 Komposisjonen til bildet inneholder horisontale, og vertikale linjer, og dette er mye av det som er i fokus i bildet. Det er også en kontrast mellom det mørke og lyse i skyggene, men også i tillegg til en bygning og natur. Vi har litt forskjellige former en geometrisk form i bygningen, og en mer organisk i busken på siden ettersom den strekker seg ut i øvre del. Dette kan også ses som en kontrast. Etter hvordan objektene er plassert får vi et veldig spent bilde ved hjelp av de horisontale linjene. Samtidig skaper skyggene litt variasjon fra det statiske med at de spiller inn forskjellig i hele bildet.

Bilde 2:
 I dette bildet tenkte jeg mye på linjene, og hvordan de strekker seg diagonalt i bildet. Elementene som her er to stammer har jeg prøv å fått i det gylne snitt slik at de kommer mer i fokus en naturen rundt. Begge objektene skaper en spenning siden de strekker seg diagonalt og oppmerksomheten blir mer rettet mot objektene. Fagre kontrastene gjør også at bildet blir mer klart. Den mørke fargen på stammen, og det lysegrønne gresset.
Noe som jeg ville gjort annerledes er å få stammene mer konsentrer gjennom det gylne snitt og fokusert mer på trærne slik at det ble mer et hoved fokus.
Bilde 3:
Dette bildet skiller seg mer ut i forhold til at jeg tok det fra et fugleperspektiv. Bildet inneholder mange diagonale linjer som strekker seg utover i bildet, i tillegg til en horisontal som da er selve stammen. Noe jeg ville gjort bedre er å ta hensyn til det gylne snitt hvis jeg skulle tatt det igjen for å få mer fokus. Dette bildet ble veldig midtstilt. Her tenkte jeg mye på geometrisk form. Vi har sirkler og rektangulære former i hele bildet, men disse er også organiske.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar