torsdag 7. mai 2015

Dyptrykk, Koldnål

Den siste oppgaven innenfor trykk var Koldnål. Denne oppgaven har vi jobbet med en stund pga. tentamen.

Det aller første vi begynte med var å lage skisser. Jeg begynte på papir og tok utgangspunkt i et afrikansk dyr, sebra. 
Jeg valgte meg ut den skissen jeg ville jobbe videre med og scannet denne inn, jeg jobbet deretter videre med den i photoshop. Her gjorde jeg flere prøvelser, slik som dette:Da jeg var ferdig i photoshop besto bildet av sebralandskap og en elefant, og jeg valgte å jobbe videre med bildet nede til venstre. Jeg valgte deretter å lage diagonale linjer i bakgrunnen av elefanten for å gi mer fylde i bildet. Dette gjorde jeg på ark etter at jeg skrev ut bildet igjen i riktig størrelse.


Da skissene var ferdig fikk vi sinkplater og begynte å file disse med metallfiler for å få de jevn. For å få skissene over på plata brukte vi blåpapir. Deretter var det klart for å risse med koldnål. 


Sebralinjene prøvde jeg å risse så mye som mulig, og brukte skravering i ulike retninger for å risse så langt inn som mulig. Elefanten risset jeg inn med rette linjer, for å få en annen tekstur enn sebralinjene. De diagonale linjene prøvde jeg å gjøre så dyp, men så like som mulig. Her er koldnålene vi brukte for å risse i sinkplatene:


Jeg trykte først to trykk. Jeg la et lag med sverte på sinkplata, fordelte det jevnt ut over plata og brukte en tynnstrømpebukse til å presse sverta ned i de rissede flatene. For å få bort sverta på de områdene det skulle være hvitt, der det ikke var risset, brukte jeg avispapir. Videre trykte jeg med grafikkpressa på et fuktig papir.
De to første trykkene mine ble slik:
 
Jeg valgte deretter å fortsette rissingen på sinkplata. Jeg prøvde å risse på de ulike flatene slik at det skulle bli en sterkere kontrast i bildet. Sebralinjene og elefanten ble mørkere, og det ble en litt større kontrast i bildet.
Her er trykket etter bearbeidingen:

Etter det ene trykket valgte jeg å bearbeide sinkplaten enda litt mer. For å få en kontrast til de diagonale linjene valgte jeg å sette inn sirkler mellom annenhver linje. Dette var den siste bearbeidingen jeg gjorde og de to trykkene jeg lagde ble slik:
 Jeg valgte også å prøve ut med farge (gul), men jeg fikk ikke helt fram gulfargen i bildet, noe som gjorde at det bare så skittent ut.

Jeg valgte meg de trykkene jeg syntes var best av den første utprøvelsen og den siste utprøvelsen av koldnålskraveringen min og her er de to jeg lagde paspatur til:
 
Trykkene mine er to ganske forskjellig trykk, og det siste er bearbeidet mye mer enn det første. Dette var en del av oppgaven jeg syntes jeg fikk godt til. Det første bildet er mer rolig og balansert, mens i det siste er det ganske mye som skjer, og kan virke forstyrrende, noe jeg kunne ha jobbet mer med. 
Vi finner store kontraster i begge bildene. Formkontrastene er store, men svake og sterke linjer, rette linjer og organiske linjer, store flater og litt mindre flater. Det er også store fargekontraster i og med at bildene er svart og hvit. Jeg valgte å ikke bruke farge fordi jeg ville få et så rent uttrykk som mulig. 
Om jeg skulle gjort noe annerledes måtte jeg ha fått litt mer ro i det siste bildet. Det er litt for mye som skjer, og jeg skulle ha prøvd ut å laget flere skisser til den siste bearbeidingen. Alle bildene mine ble ganske skitne, noe jeg kunne ha forhindret og jobbet mer med.

Det er ting jeg kunne ha gjort annerledes og jobbet mer med, men de to resultatene mine er et godt svar på oppgaven, noe jeg sier meg godt fornøyd med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar