mandag 24. november 2014

Fotomanipulering - Silje

Denne oppgaven gikk ut på fotomanipulering i Photoshop. Inspirasjonen til bildet er fotografen Jens Edgar Haugen. For å finne ideer til bildet mitt så jeg på hans bilder og tok frem ulike kjennetegn som f.eks. Stemning, sterke kontraster, sterke farger og litt eventyrlig. Dette har jeg da prøvd å overføre til mitt bilde.


Temaet for bilde er "Du blir det du spiser". Ideen bak var å sette dette uttrykket litt på spissen, ved å ta det veldig bokstavelig og ved overdrivelse. For meg ble det da naturlig å sette ulike deler av dyr på menneskekroppen. Bildene av dyr er hentet fra nettet, men menneskene og bakgrunnen er tatt selv. Jeg har valgt natur bakgrunn for det virket mest naturlig for meg, i og med at dyrene jeg har brukt vanligvis lever i naturen og på åpne sletter (med unntak av fisken selvfølgelig).

Jeg har prøvd å få frem sterke farger i bildet, men samtidig beholdt det naturlig. Jeg har prøvd å få de ulike delene av bildet mitt til å "smelte" sammen for at det skal se ut som om personene står på sletta og at de en en blanding mellom menneske og dyr. Jeg har ikke hatt så mye erfaring med Photoshop tidligere, så denne oppgaven har vært utfordrende og veldig lærerik. Det er en del jeg hadde hatt lyst til å gjøre på en annen måte om jeg hadde hatt de nødvendige kunnskapene til det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar