mandag 10. november 2014

Fotomanipuleringsoppgave - Matilde


I denne oppgaven skulle vi bli inspirert av fotografen Jens Edgar Haugen. Hans fotografier er litt eventyr-aktige, han jobber mye med bildene sine etter de er tatt. 

Jeg har ikke jobbet så mye med Photoshop i en oppgave før, så det var veldig spennende. Jeg har lært ganske mye av oppgaven, blant annet å jobbe med mange lag, redigere bort elementer fra bilder og sette sammen ulike bilder til en helhet. 

Temaet mitt er hvordan vi i dagens samfunn er redde for å skille oss ut. Alle skal være like, og om du er annerledes blir du sett rart på. I bildet har jeg prøvd å skape en frykt for å skille seg ut, personene er som en mur det er vanskelig å komme seg forbi eller komme seg ut av.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar