fredag 13. desember 2013

Rokking around

Orginalt bilde:

Redigert bilde:


Dette er bildet jeg har valgt til fotoprosjektet. Objektet er av en gammel rokk, som har vandret gjennom generasjoner. Av komposisjoner kan man i bildet finne en diagonal. Objektet er plassert litt i utkanten av bildet, samtidig som det beveger seg ut av bildet. Dette skaper naturlig nok bevegelse. Den hvite bakgrunnen jeg har valgt, fremhever objektet slik at man legger merke til detaljene i bildet. Fokuset i bildet ligger på diagonalen, mens det som ligger bak i bildet er uklart, noe som skaper dybde. Det lyse i bakgrunnen og de mørke delene av rokken skaper kontraster i bildet.

- Iso er "filmens" lysfølsomhet. Når jeg tok bildet valgte jeg iso 400. Dette er en såkalt allround instilling, som kan brukes både inne og ute.
- Blenderen (av) avgjør hvor mye lys som skal slippes inn. Høyt tall er lav blender, mens lavt tall er høy blender. Siden min blender er 4.0, har jeg en stor blender som slipper inn mye lys.
- Lukkertiden min er 1/13 sec, noe som er en relativ lang lukkertid. Jeg har ingen bevegelseslinjer å fange opp, men siden lukkertiden også er tilpasset lyset, funket det med denne lukkertiden.
- Hvitbalansen har jeg på auto. Dette hadde jeg eksprimentert litt med i forkant, men fant ut at det passet fint med auto. Det som skulle være hvitt i bildet, ble hvitt.

Tittelen har et humoristisk preg som skal passe til bildet. Siden det er en rokk, og hjulet spinner rundt, følte jeg at denne tittelen kunne være med på å forklare objektets oppgave utenom fotografiet.

I det redigerte bildet, har jeg først og fremst beskjært bildet slik at deler av bakgrunnen er borte. I tillegg har jeg fokusert på å gjøre bildet kaldere og mer dystert. Mørkere kontraster har jeg også lagt til. Kontrastene gjorde at det mørkeste på rokken ble enda mørkere, slik at det er vanskelig å tyde hva dette egentlig er. Dette følte jeg var en spennende effekt.


- Julie


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar